Problems plenty for Nix’s D

November 14, 2007 2:29 PM