McClain savors senior sendoff

January 03, 2010 12:00 AM