SC Gov Nikki Haley hugs Henry McMaster on their 2014 election victories.
SC Gov Nikki Haley hugs Henry McMaster on their 2014 election victories. Gerry Melendez gmelendez@thestate.com
SC Gov Nikki Haley hugs Henry McMaster on their 2014 election victories. Gerry Melendez gmelendez@thestate.com