SC Gov. Nikki Haley
SC Gov. Nikki Haley Gerry Melendez gmelendez@thestate.com
SC Gov. Nikki Haley Gerry Melendez gmelendez@thestate.com