SC Gov. Henry McMaster updates on Irma

SC Gov. Henry McMaster updates on Irma